EU pages header image

Serdecznie witamy na naszej stronie potencjalnych studentów z Polski. Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszystkie potrzebne informacje na temat edukacji i życia studenckiego na University of Northampton. Dzięki temu, że na naszej Uczelni studiuje ponad tysiąc studentów z ponad stu krajów, podopieczni mogą cieszyć się prawdziwie zróżnicowanym środowiskiem do życia i nauki.

Kandydaci na studia pierwszego stopnia

Od polskich absolwentów wymaga się zdanego egzaminu maturalnego z ogólną średnią oceną od 55% do 60% w momencie złożenia podania. Kandydaci mogą również składać podania o przyjęcie na uczelnię w trakcie ostatniego roku nauki w szkole średniej, Uczelnia przedstawi wówczas warunkową ofertę przyjęcia na studia na podstawie złożonego podania i przewidywanych ocen.

Kolejnym kryterium w procesie aplikacyjnym jest przełożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Uczelnia uznaje następujące egzaminy z języka angielskiego: IELTS 6.0, CAE – ocena C, TOEFL iBT – 80 punktów oraz PTE Academic – 56 punktów. Absolwenci, którzy osiągnęli wynik 70% na egzaminie maturalnym z języka angielskiego w trybie rozszerzonym mogą zostać zwolnieni z egzaminu z tego języka.

W przypadku niektórych kierunków obowiązują dodatkowe wymagania wstępne, dlatego prosimy o  zapoznanie się ze szczegółowymi kryteriami przyjęcia na dany kierunek.

Kandydaci na studia podyplomowe

Od polskich kandydatów na studia podyplomowe wymaga się przedstawienia dyplomu licencjackiego z ogólną oceną 3.0 lub wyższą oraz certyfikatu potwierdzającego biegłą znajomość języka angielskiego: IELTS 6.5, CAE – ocena B, TOEFL iBT – 90 punktów lub PTE Academic – 61 punktów. W przypadku niektórych kierunków wymagania w kwestii znajomości języka angielskiego mogą być wyższe. Kandydaci, którzy studiowali w języku angielskim lub w kraju anglojęzycznym, zobowiązani są do przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających ten fakt, chociaż zwolnienie z egzaminu z języka angielskiego nie jest gwarantowane.

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o bezpośredni kontakt, w celu ustalenia, czy Uczelnia oferuje program studiów w wybranej przez nich specjalizacji.

Gdzie składać podania?

Podania można składać na dwa sposoby:

1. Online

Kandydaci na studia pierwszego stopnia mogą składać podania online za pomocą serwisu Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) na stronie www.ucas.com

Kandydaci na studia podyplomowe mogą składać podania online bezpośrednio na stronie Uczelni www.northampton.ac.uk

2. Korzystając z usług zaufanego przedstawiciela w danym kraju

Naszymi przedstawicielami w Polsce są:

Kastu www.kastu.pl

Smart Prospects www.sp.edu.pl

Swift www.swift.edu.pl

Wszyscy nasi przedstawiciele są zaznajomieni z oferowanymi przez Uczelnię kierunkami i procedurami rekrutacyjnymi.

Dokumenty, które należy dołączyć do podania

Do podania należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających kwalifikacje naukowe. Jeśli kandydat nie zdał jeszcze odpowiednich egzaminów, należy zaznaczyć to w podaniu i przesłać wyniki po ich otrzymaniu.
  • Dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Jeśli kandydat nie zdał jeszcze odpowiednich egzaminów, należy zaznaczyć to w podaniu i przesłać wyniki po ich otrzymaniu.
  • Oświadczenie osobiste, w którym należy uzasadnić wybór kierunku studiów i opisać plany na przyszłość związane ze zdobytymi kwalifikacjami.
  • List referencyjny lub polecający od jednego z nauczycieli, opisujący potencjał kandydata.

Więcej informacji

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony głównej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty kierunków, życia studenckiego, zakwaterowania, pomocy dla studentów, czesnego, stypendiów, m.in. unijnego stypendium na studia pierwszego stopnia, oraz naszego nowego kampusu Waterside Campus, który rozpocznie działalność w 2018 r. Powyższe linki prowadzą do stron internetowych w języku angielskim.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z uczelnią pod adresem international@northampton.ac.uk w celu uzyskania informacji w języku angielskim, lub z jednym z naszych zagranicznych przedstawicieli w celu uzyskania informacji w języku polskim.

Dziękujemy i życzymy powodzenia w nauce!

*Full-time first degree leavers in work and/or further study six months after graduation. Destination of Leavers from Higher Education (DLHE) 2014/15. July 2016.