Slovakia

EU pages header image

Srdečne vítame všetkých uchádzačov zo Slovenska. Veríme, že na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie ohľadom štúdia a bývania na Univerzite v Northamptone. Pre štúdium vám ponúkame rozmanité prostredie s viac ako 1000 medzinárodnými študentmi z viac ako 100 krajín.

Vstupné požiadavky pre uchádzačov zo Slovenska

Uchádzači o bakalárske štúdium (undergraduate study)

Od slovenských študentov požadujeme, aby bol priemer ich známok na vysvedčení o maturitnej skúške v čase nástupu na Univerzitu v Northamptone do výšky 3.0. Prihlásiť sa môže aj uchádzač, ktorý v súčasnosti študuje v maturitnom ročníku, v tom prípade je prijatie podmienené na základe dodanej prihlášky a predpokladaných známok.

Okrem toho musia uchádzači preukázať úroveň znalostí anglického jazyka. Akceptujeme vysvedčenie o maturitnej skúške so známkou z anglického jazyka 2 a lepšie alebo jeden z nasledovných certifikátov anglického jazyka: IELTS 6.0, CAE úroveň C, TOEFL iBT 80 alebo PTE Academic 56.

Niektoré študijné odbory môžu mať dodatočné vstupné požiadavky, ďalšie informácie sú uvedené v podmienkach jednotlivých odborov.

Uchádzači o magisterské štúdium (postgraduate study)

Od slovenských uchádzačov požadujeme, aby absolvovali bakalárske štúdium s celkovou známkou 2,5 a lepšou. Okrem toho musia preukázať úroveň znalostí anglického jazyka vo forme certifikátu ako IELTS 6.5, CAE úroveň B, TOEFL iBT 90 alebo PTE Academic 61. Niektoré študijné odbory môžu mať ohľadom jazykovej úrovne vyššie požiadavky. Uchádzači, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium  v anglickom jazyku alebo študovali v anglicky hovoriacej krajine, musia o tejto skutočnosti poskytnúť dôkazy, no ani tak nie je možné zaručiť oslobodenie od testu z anglického jazyka.

V prípade záujmu o doktorandské štúdium (PhD) je potrebné nás priamo kontaktovať ohľadom dostupnosti štúdia vybranej špecializácie.

 • Existujú dva hlavné spôsoby prihlásenia sa na štúdium:

  1. Online prihláška

  Uchádzači o bakalárske štúdium sa môžu prihlásiť prostredníctvom stránky University and Colleges Admissions Services: www.ucas.com

  Uchádzači o magisterské štúdium sa môžu prihlásiť priamo cez našu webovú stránku: www.northampton.ac.uk/applyonline

  2. Prostredníctvom schváleného zástupcu v krajine uchádzača

  Naši slovenskí zástupcovia sú:

  UniLink www.unilink.sk

  Špecializujú sa na naše študijné odbory a postupy zasielania prihlášok a sú schopní poskytnúť vám asistenciu v akomkoľvek štádiu.

  Dokumenty prihlášky

  Ku prihláške je potrebné pripojiť nasledovné dokumenty:

  • Kópie všetkých dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Pokiaľ ste ešte nedokončili stredoškolské vzdelanie, je nutné uviesť túto informáciu na prihláške a zaslať nám kópiu maturitného vysvedčenia hneď po jeho získaní.
  • Doklad o úrovni znalosti anglického jazyka. Pokiaľ ste ešte neukončili maturitu alebo neabsolvovali potrebnú certifikačnú skúšku, je nutné uviesť túto informáciu na prihláške a zaslať nám kópiu príslušného dokladu hneď po jeho získaní.
  • Motivačný list, kde vysvetlíte, prečo ste sa rozhodli študovať vybraný odbor a čo plánujete urobiť po získaní danej kvalifikácie.
  • Odporúčací list od jedného z vašich učiteľov, v ktorom sa vyjadrí ku vášmu študijnému potenciálu.
 • Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku, kde sú uvedené podrobnosti o ponúkaných odboroch, študentskom živote, ubytovaní, možnostiach podpory študentov, poplatkoch, štipendiách vrátane nášho Bakalárskeho štipendijného programu pre študentov EU a podrobnosti o našom novom internáte Waterside, ktorý sa otvorí v roku 2018. Všetky odkazy sú v anglickom jazyku

  V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na international@northampton.ac.uk, kde vám poskytneme informácie v anglickom jazyku, alebo u jedného z našich zástupcov pre informácie v slovenskom jazyku.

  Ďakujeme a prajeme vám veľa šťastia v štúdiu!

  *Full-time first degree leavers in work and/or further study six months after graduation. Destination of Leavers from Higher Education (DLHE) 2014/15. July 2016.

Waterside

Our brand new £330 million campus.

 • Designed to adapt to 21st century teaching
 • Full range of integrated learning environments
 • 24/7 library and learning zone
 • Low environmental impact

Now Open

Discover the campus

360° Tour