EU pages header image

Srdečně vítáme všechny české uchazeče o studium na naší škole. Doufáme, že na této stránce najdete veškeré potřebné informace o studiu a životě na University of Northampton. S více než 1000 zahraničními studenty z více než 100 zemí nabízíme rozmanité prostředí k životu a studiu.

Vstupní požadavky na uchazeče z Česka

Uchazeči o bakalářské studium

Od českých studentů požadujeme v okamžiku nástupu na naši univerzitu úspěšné složení maturitní zkoušky s celkovým průměrem známek alespoň 3,0. Je však možné se přihlásit už během posledního roku studia na střední škole a na základě vaší přihlášky a předpokládaných známek vám nabídneme podmínečné přijetí.

Budete také muset doložit znalosti angličtiny. Akceptujeme následující zkoušky z angličtiny: IELTS 6.0, CAE známka C, TOEFL iBT 80 a PTE Academic 56. Studenti, kteří v angličtině v rámci maturitní zkoušky dosáhli alespoň celkové známky 2, další zkoušku z angličtiny případně skládat nemusejí.

Některé studijní programy mohou mít další vstupní požadavky. Podrobnosti najdete v popisu každého jednotlivého studijního programu.

Uchazeči o navazující studium

Od českých studentů požadujeme úspěšné složení bakalářské závěrečné zkoušky s celkovým průměrem známek alespoň 2,5. Budete také muset doložit znalosti angličtiny, například IELTS 6.5, CAE známka B, TOEFL iBT 90 nebo PTE Academic 61. Některé studijní programy mohou mít vyšší nároky na znalosti angličtiny. Pokud jste studovali v angličtině nebo v anglicky hovořící zemi, je třeba to doložit. Není tím však zaručeno, že na složení zkoušky z angličtiny dostanete výjimku.

Uchazeči o doktorské studium by nás měli kontaktovat přímo a informovat se, zda dokážeme zajistit vybranou specializaci.

Jak se přihlásit

Přihlásit se lze dvěma způsoby:

1. Online přihláška

Uchazeči o bakalářské studijní programy se mohou přihlásit online prostřednictvím University and Colleges Admissions Services na adrese www.ucas.com.

Uchazeči o magisterské studium se mohou přihlásit online prostřednictvím našeho webu www.northampton.ac.uk/applyonline.

2. Přihlášení prostřednictvím autorizovaného zástupce v dané zemi

V Česku nás zastupuje:

UniLink www.unilink.cz

Naši zástupci jsou obeznámeni s našimi studijními programy a s postupem pro přihlášení.

Podklady k přihlášce

K přihlášce musíte přiložit následující podklady:

  • Kopie všech dokladů o dosavadním vzdělání. Pokud jste vzdělání ještě nedokončili, musíte to na přihlášce uvést a výsledky nám zaslat, jakmile je budete mít k dispozici.
  • Doklad o znalostech angličtiny. Pokud jste zkoušku ještě nesložili, musíte to na přihlášce uvést a výsledky nám zaslat, jakmile je budete mít k dispozici.
  • Osobní prohlášení vysvětlující, proč chcete studovat vybraný program a jaké máte se získanou kvalifikací další plány.
  • Reference nebo doporučení od některého z vašich učitelů vystihující váš potenciál pro další studium.

Další informace

Na našem hlavním webu najdete informace o nabízených studijních programech, studentském životě, ubytování, podpoře pro studenty, školném, stipendiích (včetně našeho stipendia pro bakalářské studenty z EU) a našem novém Waterside Campusu, který bude otevřen v roce 2018. Všechny externí odkazy jsou v angličtině.

Další informace si případně můžete vyžádat v angličtině na adrese international@northampton.ac.uk nebo v češtině u našeho zahraničního zástupce.

Děkujeme za váš zájem a přejeme vám hodně úspěchů v dalším studiu.

*Full-time first degree leavers in work and/or further study six months after graduation. Destination of Leavers from Higher Education (DLHE) 2014/15. July 2016.